Kern-stukken

Op deze pagina delen we kern-stukken die vaak terugkomen. Het gaat om vastgestelde, openbaar toegankelijke, stukken en waar mogelijk is aangegeven waar de stukken over gaan.

Uitgangspunten Adviesraad

(Als Adviesraad proberen we consistent te zijn in onze adviezen. We gaan daarbij uit van een aantal uitgangspunten die we wegen in de adviezen die we geven).

Beleidsprogramma Sociaal 2021-2025 met schematisch overzicht

(Beleidsprogramma waarmee Hengelo de ambitie en richting aangeeft voor het sociaal domein in de jaren 2021-2025).

Hengelo Beleidsbegroting

(Site van gemeente Hengelo met toegang tot de stukken rond de begroting (en de onderliggende beleidsprogramma's).

Beleidsregels en wijzigingen ter inzage

(Op deze pagina van de website van de gemeente Hengelo staan de wijzigingen die ter inzage liggen en waarover zienswijzen kunnen worden ingediend.)

Verordening adviesraad sociaal domein en cliëntenraden minima en wmo

(De gemeente Hengelo heeft een verordening vastgesteld, waarin ze zaken geregeld hebben over de verschillende raden in Hengelo.)