Kern-stukken

Op deze pagina delen we kern-stukken die vaak terugkomen. Het gaat om vastgestelde, openbaar toegankelijke (gemeentelijke) stukken en waar mogelijk is aangegeven waar de stukken over gaan.

Uitgangspunten Adviesraad

(Als Adviesraad proberen we consistent te zijn in onze adviezen. We gaan daarbij uit van een aantal uitgangspunten die we wegen in de adviezen die we geven).

Nota Met Respect

(Beleidsnotitie die het werken in het sociaal domein in de gemeente Hengelo kadert. De onderliggende keuzes van het beleid van de gemeente Hengelo zijn hierin terug te lezen).

Beleidsregels en wijzigingen ter inzage

(Op deze pagina van de website van de gemeente Hengelo staan de wijzigingen die ter inzage liggen en waarover zienswijzen kunnen worden ingediend.)

Verordening adviesraad sociaal domein en cliëntenraden minima en wmo

(De gemeente Hengelo heeft een verordening vastgesteld, waarin ze zaken geregeld hebben over de verschillende raden in Hengelo.)