Gevraagd: leden Adviesraad Sociaal Domein


De gemeente Hengelo kent sinds juli 2016 een Adviesraad Sociaal Domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugdbeleid.


De adviesraad geeft onafhankelijk advies en heeft haar eigen taak en verantwoordelijkheid. De leden van de adviesraad nemen zitting op basis van hun kwaliteit en deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.


De adviesraad bestaat uit tenminste 9 leden.


Om zorg te dragen voor continuïteit in de Adviesraad in verband met het vertrek van een tweetal leden zoekt de Adviesraad Sociaal Domein


Leden voor de Adviesraad Sociaal Domein v/m


Gevraagd

  • Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein beschik je over aantoonbare affiniteit met maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugdbeleid. Je deskundigheid blijkt uit je achtergrond; je hebt kennis van en ervaring met meerdere onderwerpen binnen het sociale domein.


  • Je persoonlijkheid kenmerkt zich door openheid. Je bent ontvankelijk voor informatie en bent in staat om out-of-the-box, integraal, innoverend en mee te denken.


  • Het is voor jou vanzelfsprekend om een verbindende rol aan te nemen. Je hebt dan ook de beschikking over een relevant netwerk en je staat midden in de samenleving. Je hebt oog voor de diversiteit van onze samenleving. Je hebt een duidelijke binding met Hengelo, omdat je er woont en/of werkt.


  • Je bent onafhankelijk en integer. Je velt op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel en bent niet gebonden aan overleg met een groepering of achterban.


  • Je eigen werkzaamheden moeten verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Adviesraad. Je bekleedt géén bestuurlijke en/of ambtelijke functie bij de gemeente Hengelo.


  • Je wilt je verbinden aan de Adviesraad Sociaal Domein voor 4 jaar.


Werkzaamheden en vergoeding

De Adviesraad komt 8 keer per jaar bijeen voor haar vergaderingen. In de voorbereiding hiervan verricht je incidenteel werkzaamheden (werkbezoeken/informatiebijeenkomsten/overleg). De gemiddelde inzet wordt geschat op 8 uur per maand. Voor deze functie ontvang je een vrijwilligersvergoeding (€ 300,- per zes maanden).


Informatie en reageren

Je kunt je belangstelling voor de functie middels een motivatiebrief en curriculum kenbaar maken via de vacature op de website www.hengelo.nl/vacatures of www.adviesraadhengelo.nl


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bram Rikhof (0623474455), voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein of via e-mail: info@adviesraadhengelo.nl