Adviezen 2023

(nieuwste bovenaan; alle beschikbare adviezen en reacties worden hier geplaatst)

Ongevraagd advies inzake Powerfull ageing 

Datum: 22 september 2023

Reactie college (nog niet beschikbaar, beantwoording is uitgesteld (per mail) tot 1 juli 2024)

Openbaar advies in de vorm van een lezingavond met Sharon Stellaard en Bert Wienen

Datum: 25 mei 2023 (MFA Berflo)

Advies over: Ongevraagd advies op het Uitvoeringsplan Sociaal Domein

Datum: 16 maart 2023

Reactie college  met toelichting  per advies

Adviezen uit vorige jaren

2022

Advies over: Sociaal Raadsliedenwerk

Datum: 14 maart 2022

Reactie college

2021

Advies over: regiovisie Jeugdhulp 

Datum: 8 december 2021

Reactie college

Advies over: voorgenomen maatregelenpakket 

Datum: 5 oktober 2021

Reactie college

Advies over: Leerlingenvervoer

Datum: 14 april 2021

Reactie college

2020

Advies over: Concept beleidsregels WMO

Datum: 30 september 2020

Reactie college

Advies over: Inzake toegang sociaal domein

Datum:24 september 2020

Reactie college

Advies over: advies wijziging verordening wmo

Datum: 11 augustus 2020

Reactie college

Advies over: Eenzaamheid is iets om te delen

Datum: 27 januari 2020

Reactie college

2019

2019 / 26 mei - Concept meerjarenplan gezondheid  - Reactie

2019 / 11 februari - Focus op preventie -  Reactie

2018

2018 / 18 juli - Interventieprogramma Sociaal Domein  - Reactie

2017

2017 / 27 december - Dringende aanwijzing inzake privacyrichtlijnen  - Reactie

2017 / 18 januari - Nota ‘werk maken van werk’  - Reactie

2016

2016 / 2 december - Cliëntervaringmetingen Wmo en jeugd  - Reactie

JAARVERSLAGEN

22 juni 2021 - JAARVERSLAG 2020 - Reactie

30 juni 2020 - JAARVERSLAG 2019 - Reactie

14 mei 2019 - JAARVERSLAG 2018 - Reactie

Wisselingen adviesraad

31 maart 2021 - Herbenoeming  leden - reactie

1 augustus 2020 - Aftreden en herbenoeming leden - reactie

22 januari 2019 - Wisseling voorzitter - reactie