Adviezen 2022

(nieuwste bovenaan; alle beschikbare adviezen en reacties worden hier geplaatst)

Advies over: Sociaal Raadsliedenwerk

Datum: 14 maart 2022

Reactie college

Adviezen uit vorige jaren

2021

Advies over: regiovisie Jeugdhulp

Datum: 8 december 2021

Reactie college

Advies over: voorgenomen maatregelenpakket

Datum: 5 oktober 2021

Reactie college

Advies over: Leerlingenvervoer

Datum: 14 april 2021

Reactie college

2020

Advies over: Concept beleidsregels WMO

Datum: 30 september 2020

Reactie college

Advies over: Inzake toegang sociaal domein

Datum:24 september 2020

Reactie college

Advies over: advies wijziging verordening wmo

Datum: 11 augustus 2020

Reactie college

Advies over: Eenzaamheid is iets om te delen

Datum: 27 januari 2020

Reactie college

2019

2019 / 26 mei - Concept meerjarenplan gezondheid - Reactie

2019 / 11 februari - Focus op preventie - Reactie

2018

2018 / 18 juli - Interventieprogramma Sociaal Domein - Reactie

2017

2017 / 27 december - Dringende aanwijzing inzake privacyrichtlijnen - Reactie

2017 / 18 januari - Nota ‘werk maken van werk’ - Reactie

2016

2016 / 2 december - Cliëntervaringmetingen Wmo en jeugd - Reactie

JAARVERSLAGEN

22 juni 2021 - JAARVERSLAG 2020 - Reactie

30 juni 2020 - JAARVERSLAG 2019 - Reactie

14 mei 2019 - JAARVERSLAG 2018 - Reactie

Wisselingen adviesraad

31 maart 2021 - Herbenoeming leden - reactie

1 augustus 2020 - Aftreden en herbenoeming leden - reactie

22 januari 2019 - Wisseling voorzitter - reactie