Welkom op de site van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Hengelo

Op deze site zijn we zichtbaar voor de burgers van de gemeente Hengelo. We laten zien wie we zijn en waar we mee bezig zijn. De Adviesraad is ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en adviseert zonder last of ruggespraak gevraagd en ongevraagd het college. De vergaderingen en vergaderstukken zijn in principe openbaar. Ook de adviezen zijn inzichtelijk. De adviesraad streeft naar actieve openbaarheid van haar werkzaamheden. 

Terugblik op lezing Sharon Stellaard en Bert Wienen

Op 25 mei 2023 organiseerde de adviesraad een lezingavond met Sharon Stellaard en Bert Wienen. Van deze "openbare adviesavond" is een verslag gemaakt. Ook zijn er links naar verdere informatie van Sharon Stellaard, Bert Wienen en Jos van der Lans.

Naar de terugblik op deze avond

Waar en wanneer vergadert de adviesraad en wat staat er op de agenda? 

Adviezen komen vier weken nadat ze verstuurd zijn naar het college ook hier online.

Wie zitten er in de adviesraad en wat is hun achtergrond?